بادام زمینی مقدار 500 گرم

20,000 تومان 17,500 تومان

بادام سنگی مقدار 250 گرم

8,750 تومان 7,500 تومان

باقلا مقدار 500 گرم

6,000 تومان 4,000 تومان

گردو فله مقدار 250 گرم

15,000 تومان 12,500 تومان

کشمش مویز مقدار 450 گرم

22,000 تومان 20,400 تومان

کنجد

11,250 تومان 8,750 تومان